Một cơn nhồi máu cơ tim là gì? Trái tim vốn cần một lượng oxy rất lớn để có thể tồn tại và vận hành bơm máu tới khắp nơi…
Đọc tiếp