Chương trình mổ tim miễn phí cho người nghèo nằm trong chuỗi các hoạt động mang tên "Nối nhịp trái tim" được thực hiện tại các tình phía Nam. Đây…
Đọc tiếp